Lejebetingelser hos MF Udlejning

På denne side har vi listet vores lejebetingelser, som er gældende i forbindelse med enhver leje af maskine eller materiel hos os. Du kan alternativt også se vores lejebetingelser som PDF her. Helt generelt er lejevilkårene indgået mellem MF-Maskinudlejning, som i det følgende kaldes ”udlejer”, og kunden som herefter kaldes for ”lejer”. Udlejer indgår altså en lejekontrakt om den eller de gældende maskine(r). Hvis der er tale om et tilbud fra udlejerens side, skal der tages forbehold for, at maskinerne eller udlejningen, der drejer sig om, kan være udlejet til en anden kunde – hvis lejeren ikke har bekræftet lejeaftalen.

De gældende lejebetingelser hos MF Udlejning:

 1. Medmindre andet måtte være skriftligt aftalt, finder nedenstående almindelige lejebetingelser anvendelse i forbindelse med alle aftaler om leje hos MF-Maskinudlejning. Dette gælder både for så vidt angår lejevilkår og priser i henhold til afgivne priser.
 2. Alle udlejninger og afregning sker netto kontant i henhold til faktura.
 3. Alle oplyste priser er ekskl. Moms og brændstof.
 4. Ved lejemålets påbegyndelse afkræves lejer et depositum, såfremt andet ikke er aftalt.
 5. Lejemålet påbegyndes fra tidspunktet, hvor maskinen er leveret hos lejeren og til det tidspunkt, hvor den afhentes af MF-maskinudlejning, medmindre andet er aftalt.
 6. Der beregnes leje for hele den omhandlende lejeperiode, uanset lejeren anvendelse og benyttelse af det lejede.
 7. Al udlejning udlejes som hele kalenderdage, medmindre andet aftales særskilt. En kalenderdag svarer til 8 arbejdstimer.
 8. Ved lejeperiodens afslutning fremsender udlejer faktura.
 9. Udlejer kan afkræve acontobetaling ved længere periodes udlejning.
 10. Såfremt en faktureret leje ikke er betalt senest til forfaldsdato, beregnes renter i henhold til rentelovens bestemmelser.
 11. Enhver risiko for benyttelse af det lejede påhviler lejeren, ligesom denne alene bærer risikoen for eventuelle driftstab som følge af maskinskader eller andre omstændigheder.
 12. MF-Maskinudlejning har intet ansvar, hverken overfor lejeren eller andre, bortset fra materiellet er leveret i den aftalte stand. Materiellet tilbageleveres i samme stand som ved modtagelse og i rengjort stand.
 13. Lejeren og lejeren alene har det fulde ansvar for anvendelsen af maskinen, herunder i forbindelse med kørsel på vej og adgangsveje, såfremt disse måtte blive beskadiget eller kabler, rørledninger, kloakledninger måtte lide overlast i forbindelse med maskinens benyttelse.
 14. Lejeren opfordres til selv at tegne de fornødne forsikringer til afdækning af sit ansvar i den nævnte anledning.
 15. Udlejer oplyser, at maskinerne er forsikret som en arbejdsmaskine der er langsomtgående og dækker almindelig lovpligtig ansvarsforsikring og kaskoforsikring. Forsikringsskader som opstår som følge af lejers brug, udredes af lejer. Såfremt maskinen føres på færdselslovens område kræves, at føreren har lovbefalet kørekort.
 16. Risikoen og ansvaret ved enhver skade bæres alene af lejeren i forbindelse med det lejedes anvendelse herunder skader på person eller ejendom.
 17. Maskinen tilhører alene udlejer og kan ikke overtages af lejeren som ej heller er berettiget til at fremleje eller udlåne maskinen til andre end dem der er omfattet af hans husstand.

Er du i tvivl? Så ring os op
Hvis du har spørgsmål til vores lejebetingelser, er det vigtigt, at du kontakter os. Vi besvarer gerne tvivlsspørgsmål og forespørgsler i forbindelse med vores lejebetingelser. Ring på tlf. 40 56 50 45 eller skriv en mail via info@mf-udlejning.dk.